Extra collecte 5 augustus

Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht. Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur al vast een beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor.
In de parochie Hilversum wordt deze extra gehouden op zondag 5 augustus aanstaande.