Voor iedereen

En toen besloten een paar honderd predikanten uit behoudende kring, dat het tijd werd om een halt toe te roepen aan de vrijheid en de ruimte die homoseksuelen en transgenders in de kerk geboden werd. En de publiciteit die hun zgn ‘Nashvilleverklaring’ kreeg, bleef niet beperkt tot hun eigen kring, maar raakte de hele kerk…

Reden genoeg om de vlag buiten te hangen, uit protest tegen die verklaring en om duidelijk te maken dat de kerk van Christus ruimte wil bieden aan een ieder, wat zijn of haar seksuele geaardheid ook is. Van vele kerktorens en vlaggenmasten hangt dezer dagen de regenboogvlag, ook op het plein aan het Melkpad. Welkom bij alles wat we doen, alles wat we te vieren hebben, bij alles wat en wie we zijn in Zijn naam!