Van de bisschoppen

‘We hebben ervaren hoe belangrijk het is om een goede gezondheids- en ouderenzorg te hebben, om zonder angst aan te raken en aangeraakt te worden. Maar bovenal hebben we hopelijk geleerd om opnieuw te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Want wat we ons gedurende de lockdown wellicht het sterkst hebben gerealiseerd, is hoezeer wij aangewezen zijn op de gemeenschap die we met God en met elkaar vormen. Dat is ten diepste een gemeenschap van liefde, zoals God in den beginne na zijn goede, zeer goede scheppingswerk ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is, maar alleen mens wórdt als tegenover van een kameraad, een vriend, een geliefde.’

Een fragment uit de herderlijke boodschap bij het Pinksterfeest 2020 van de bisschoppen. De gehele tekst leest u hier.