Zaaigoed

De zondag van de zaaier, zondag 12 juli. Daar hoort het bekende verhaal bij van de zaaier, gelezen uit het evangelie volgens Matteus hoofdstuk 13. Ook lezen we een stuk uit de profetie van Jesaja (hoofdstuk 55), waarin onder andere staat: 
‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.’
Een belofte, een opdracht? Allebei?

Een cantor zingt de miszangen, de organist neemt ons in gedachten mee in de melodieën, pastoor Victor gaat voor en preekt, samen spreken we teksten uit en bidden we tot God, Heer van al wat leeft.
U bent van harte welkom bij deze eucharistieviering, deze zondag met wat anglicaanse invloeden vanuit Common Worship. 
Na afloop van de viering hopen we op koffie op het kerkplein!

Zondag 12 juli 2020
Aanvang: 10.00 uur
Vooraf aanmelden via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *