Naar beneden

Tijdens de viering van verjaardag van kerkwijding, voor onze parochie komende zondag 22 november, luisteren we naar schriftlezingen vol beweging. We horen over Jakob hoe hij onderweg is, vluchtend naar ver van thuis, en droomt over een ladder richting hemel en engelen die omhoog en naar beneden gaan. Omhoog en naar beneden is ook de beweging die Zacheüs maakt in de evangelielezing uit Lucas. En beide verhalen vertellen over meer. Verjaardagsverhalen van kerkwijding. 

Wilt u meevieren? Welkom! De eucharistieviering begint om 10.00 uur, priester en oud-pastoor van Hilversum Wietse van der Velde zal voorgaan.
Bij elkaar komen kan alleen als een ieder gezond is, zich vooraf heeft aangemeld (zie hier) en ook in de kerk een mondkapje draagt.