Groet van de bisschoppen

De bisschoppen van Utrecht en Haarlem, Bernd Wallet en Dick Schoon, wensen u allen via hun herderlijke groet een gezegende vastentijd.