Roepen, horen en zien

‘Zoon van David’! wordt er geroepen. ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ vraagt Jezus aan degene die dit herhaaldelijk roept, een zekere zoon van Timeüs.
Een scene uit de evangelielezing op zondag 24 oktober, zondag van Bartimeüs.

Aartsbisschop Bernd Wallet zal voorgaan in deze eucharistieviering, pastoor Marieke Ridder assisteert.
De viering begint om 10.00 uur, u bent van harte welkom.

Na de viering is er in De Akker koffie-thee-limonade en vooral zijn er anderen om kennis mee te maken en/of mee door te praten.
Aansluitend aan het koffiedrinken wordt de najaarsgemeentevergadering gehouden.

(illustratie is genomen uit tekening van Kees de Kort)