Willibrord

Het is ergens midden zevende eeuw. Een zevenjarige jongen wordt toevertrouwd aan een klooster nabij York, Engeland. In 688 is zijn priesterwijding en zo’n tien jaar later vertrekt hij via Katwijk naar de Friezen om hen het evangelie te verkondigen. Nog weer later krijgt hij als aartsbisschop der Friezen zijn zetel in een voormalig Romeins fort in Utrecht. We hebben het over sint Willibrord. Zijn feest-/gedenkdag is 7 november.

Op zondag 7 november zal in de eucharistieviering priester en geestelijk verzorger binnen de strijdkrachten Robin Voorn voorgaan.
Vóór de viering om 10 uur begint kunt u weer uw bijdrage voor de voedselbank in het portaal leggen. Tip: houdbare producten voor de decembermaand (Sinterklaas, kerst)!

En houdt u rekening met de weer aangescherpte corona-regels?
Dus in de kerk een mondkapje op tijdens het lopen, anderhalve meter afstand houden – ook in de kerkbanken, en de priester komt naar u toe om de communie uit de delen.