Blind

Wie is er eigenlijk blind: de man die al vanaf zijn geboorte blind is of de omstanders? Waar zitten onze blinde vlekken?

Op deze zondag Laetare breekt al iets van het licht van Pasen door. 

Zondag 19 maart 2023
Voorganger: pastoor Paul Brommet