Krachtige stellingname

Maria, de moeder van. En ook: de vrouw die – net als Hanna zoveel tijden eerder – in stevige woorden haar dankbaarheid, hoop en groot vertrouwen in haar God uitspreekt:
‘Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares’.
Toekomst voor haarzelf en recht in de samenleving.
Woorden die als Magnificat door velen op velerlei manieren gezongen zijn; uitvoeringen uit Taizé, als compositie van Arvo Pärt, door vele koren en vele, vele kerkgangers.

Op zondag 20 augustus vieren we het ontslapen van de heilige Maagd Maria in de eucharistieviering waarin priester Hans de Rie voorgaat. U bent van harte welkom. De viering begint om 10.00 uur.