Zondag van de eigen weg

Op zondag 3 september een viering van woord en gebed. Geen priester die voorgaat, maar een parochiaan of parochianen.
Vieringen waarin vaak verrassende woorden klinken en vormen net even anders kunnen zijn.
U bent welkom!

Aanvang 10.00 uur