Nieuwsberichten in Nieuws

Openbaar nieuws rond of uit de kerk en parochie.

GeïsoleerdDoof zijn en niet kunnen praten: hoe geïsoleerd leef je dan? Wat een bevrijding zal het zijn als je oren en mond geopend worden. Kunnen … >>

Magnificat

‘Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.’ Woorden die worden toegeschreven aan Maria, de moeder van Jezus. Krachtige woorden. … >>

Brood

Gaat het over brood, dan gaat het over een basisbehoefte. Dat wat een mens in leven houdt. De schriftlezingen op zondag 8 augustus, de zondag … >>

Geroepen

‘Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen’ begon de eerste schriftlezing en aartsbisschop-elect Bernd Wallet merkte … >>

Steun

Na deze week vol schokkende berichten roepen de bisschoppen Schoon en Wallet in een bericht aan de kerkbesturen op om te bidden voor de slachtoffers … >>