Nieuws

Zoveel immers

Op een stuk papier geschreven en omhoog gehouden tijdens een sportwedstrijd, als tekst op een t-shirt of op een andere manier nadrukkelijk vermeld: de woorden … >

Reprimande

‘God verhoede het!’ De reactie van Petrus op woorden van Jezus was fel en overduidelijk. Vrienden kunnen elkaar zo heftig bekritiseren en toespreken. In de … >