Nieuws

Geroepen

‘Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen’ begon de eerste schriftlezing en aartsbisschop-elect Bernd Wallet merkte … >

Steun

Na deze week vol schokkende berichten roepen de bisschoppen Schoon en Wallet in een bericht aan de kerkbesturen op om te bidden voor de slachtoffers … >

Pastoor en pastor

Aarts-bisschop Bernd Wallet is zondag 18 juli voorganger in de eucharistieviering. Deze keer voor een extra feestelijk viering. Met de installatie van priester Marieke Ridder … >

Twaalf

Twee aan twee werden ze erop uitgestuurd, twaalf leerlingen van Jezus. De twaalf, zo staat het in de evangelielezing die we horen in de viering … >

Hoor

‘Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt. Mijn adem opgekropt.’ Regels uit een lied dat zal klinken in de viering van woord en … >