3K bij Lering en Vermaak

Kleren, kleuren, kerk dat was het thema waarmee zestien kinderen en vier man/vrouw-leiding zich bezighielden op zaterdag 7 februari jl. Bij de k’s van de kerk zou je eerder denken aan kaarsen of aan het kruis, maar kleren en kleuren blijken ook in de kerk heel veel te vertellen te hebben.

Want, zou het zo zijn dat een priester op zondagmorgen voor de klerenkast staat en dan denkt: ‘Wat zal ik vandaag eens aantrekken? De paarse kazuifel? Die heeft van die mooie stiksels. Of toch die groene, die staat wel vrolijk vandaag…’ Nee, dus.

Het kerkelijk jaar kent allerlei kleuren voor bepaalde dagen en tijden. Zoals paars. Die kleur gaan we weer zien in de veertigdagentijd. De tijd van sober, nadenken en eenvoud. 

Wat de kinderen ook opviel is dat een priester het nooit koud hoeft te hebben in de kerk. Zoveel kleding heeft hij of zij aan onder de kazuifel!

Pastoor Leen praatte met de kinderen over wat liturgie is, waarom elke viering altijd op dezelfde manier begint, wat dat staan en zitten betekent en nog veel meer. Ook hebben ze samen geoefend hoe je een kruis slaat.

Samen, dat is een woord dat heel goed past bij de kerk. Samen, bij elkaar horen, dat doet een mens goed.
Zingen bijvoorbeeld, dat doen ze graag samen, die kinderen van Lering en Vermaak.

‘Rejoice in the Lord always
and again I say rejoice!’

U had ze moeten horen, in canon door elkaar!

Met dank aan Margreet van de Water voor het maken van de foto’s!