Paulus onderwerp van toerustingavonden

Elk jaar organiseert de Stuurgroep Lectoren toerustingsavonden voor lectoren en andere belangstellenden in het vroege voorjaar. De serie van twee avonden wordt zowel in Amersfoort als in Haarlem gegeven.

Dit jaar is de apostel Paulus onderwerp van gesprek. Dr. Luc De Saeger, onderzoeker aan de Katholieke Universiteit te Leuven, zal de eerste avond spreken over Paulus de theoloog. Daarbij wordt aandacht gegeven aan zijn theologie, christologie, herinterpretatie van de joodse bijbel, en zijn joodse en hellenistische wijze van argumenteren.

De tweede avond heeft als thema: Paulus de gemeenteopbouwer. De ecclesiologische opvattingen van de apostel en zijn aanpak van praktische problemen zullen daarbij ook aan bod komen.

Locatie: Amersfoort, gebouw Oud-Katholieke Kerk, Koningin Wilhelminalaan 3. Avond van 11 en 25 maart 2009
Locatie: Haarlem, complex Kathedrale Kerk, Kinderhuissingel 78. Avond van 12 en 26 maart 2009.
De avonden beginnen om 20.00 uur.

Opgave vooraf graag bij het Bisschoppelijk Bureau.