Een interessant en boeiend verhaal

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, komt op woensdag 11 maart aanstaande naar Hilversum voor de derde avond in de serie lezingen over de betekenis en achtergronden van de Oud-Katholieke Kerk.

Hij zal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk, de oorzaken van de breuk met Rome, de eigen ontwikkeling tot een typisch ‘Nederlandse kerk’, het Jansenisme en de huidige positie op de kerkelijke kaart van Nederland. De manier van presentatie van
Dr. Dick Schoon zorgt er vanzelf voor dat het geen droge kost wordt.

Welkom in De Akker, Melkpad 14a. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis. 
U kunt ook naar de lezing komen als u de vorige avonden niet heeft kunnen meemaken. De lezingen zijn ook los van elkaar te volgen.

Dr. Schoon promoveerde in 2004 aan de VU te Amsterdam op de dissertatie Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19e eeuw.