Nieuwsbrief no1

Februari | Het achtvoudige pad

 

Deze week vindt de jaarlijkse retraite van de geestelijken plaats. Onder leiding van Frank Kazenbroot zal gepraat worden over ‘de regel van Augustinus’.

Aurelius Augustinus ( Noord Afrika, 354 – 430) schreef zijn kloosterregel zo’n 1600 jaar geleden. Zijn regel, bedoeld voor een gemeenschap van vrienden, is geen opsomming van wetten en plichten, maar veeleer een tekst vol inspirerende gedachten. De acht hoofdstukken kunnen gezien worden als acht stappen op een religieus en spiritueel pad. Begrippen als waakzaamheid, verantwoordelijkheid, tevredenheid en schoonheid komen aan bod, maar ook werkwoorden als delen, bidden, vergeven en keuzes maken. Onderwerpen van alle tijden.

Van 1 februari 2009 10:00 t/m 1 februari 2009 11:30 :
Eucharistieviering
Opdracht van de Heer in de Tempel, viering met kaarsenwijding.


Van 2 februari 2009 20:00 t/m 2 februari 2009 21:00 :
Meditatie
Wekelijkse oefening


Van 4 februari 2009 20:00 t/m 4 februari 2009 22:30 :
Priscilla
Bijeenkomst van de vrouwenvereniging


Van 5 februari 2009 19:00 t/m 5 februari 2009 20:30 :
Open kerk
Tijd en ruimte voor rust en stilte


Van 5 februari 2009 20:00 t/m 5 februari 2009 20:15 :
Meditatief moment
Een gedachte, een gebed, muziek


Van 7 februari 2009 14:00 t/m 7 februari 2009 17:00 :
Lering en Vermaak
Leren en doen over geloven en de kerk voor kinderen van plm 8 – 12 jaar


Van 8 februari 2009 10:00 t/m 8 februari 2009 11:30 :
Eucharistieviering
Zondag van de genezingen


Van 9 februari 2009 20:00 t/m 9 februari 2009 21:00 :
Meditatie
Wekelijkse oefening


Van 10 februari 2009 19:30 t/m 10 februari 2009 22:00 :
Kerkbestuursvergadering
Maandelijks overleg


Van 11 februari 2009 20:00 t/m 11 februari 2009 22:00 :
Oud-Katholiek: de spiritualiteit
Jan Visser, Oud-Katholiek theoloog, vertelt over spiritualiteit.


Van 15 februari 2009 10:00 t/m 15 februari 2009 11:30 :
Eucharistieviering
Zondag van de melaatse


Van 18 februari 2009 20:00 t/m 18 februari 2009 22:00 :
Oud-Katholiek: de liturgie
Dr. Mattijs Ploeger legt uit, verduidelijkt en gaat in gesprek.


Van 19 februari 2009 19:30 t/m 19 februari 2009 23:00 :
Toneelavond
Geen geflikfooi in ‘t Gooi, een vrolijke komedie op de Vasten-feestavond in De Akker. De zaal is open om 19.00 uur. Toegang: 5 euro.


Van 20 februari 2009 19:30 t/m 20 februari 2009 23:00 :
Toneelavond
Geen geflikfooi in ‘t Gooi, een vrolijke komedie op de Vasten-feestavond in De Akker. De zaal is open om 19.00 uur. Voor deze avond zijn geen kaarten meer te koop.


Van 22 februari 2009 10:00 t/m 22 februari 2009 11:15 :
Dienst van Schriftlezing en Gebed
Zondag van de verlamde


Van 25 februari 2009 19:30 t/m 25 februari 2009 20:45 :
Aswoensdag
Eucharistieviering met asoplegging.