Mens noch dier, noch engel

Met grote letters was het leesbaar op het scherm in de kerk. Op dat scherm hadden al meer termen en opmerkingen gestaan, zoals: Evolutie en Schepping, Waar gaat het heen? en Het geheim achter de dingen: het leven.

Dr. Jan Visser was afgelopen thema-zondag 1 maart aan het preken en gebruikte daarbij de beamer om zijn punten duidelijk te maken. Uitgaande van de lezingen over het verbond van God met Noach en de veertig dagen van Jezus in de woestijn raakte Visser diverse hedendaagse vragen aan. Vragen die in deze actuele tijd, maar juist ook in de Veertigdagentijd boven komen drijven: hoe ga ik om met wat mij in leven houdt? Hoe met mijn geloof en levensbeschouwing? Hoe met sociale en politieke macht?

Stof genoeg om verder over te discussiëren en dat gebeurde dan ook na de viering in De Akker. Gewoon bij een kop koffie, maar ook ‘georganiseerd’ in groepjes met wat startvragen als leidraad. Toen na drie kwartier de broodjes klaar stonden, was dat voor meerdere mensen te vroeg. Nog lang niet was men uitgesproken over wat hen bezighield.

Afgeronde antwoorden, daar gaat het natuurlijk niet om, maar om samen bezig te zijn met belangrijke vragen, dat brengt ons verder in keuzes maken en bewust leven.