Vastenactie: Citypastoraat Rotterdam

Let op de thermometer…

Op voorstel van SIOH / Diaconaal Bureau heeft het Collegiaal Bestuur de vastenactie 2009 bestemd voor het project Citypastoraat te Rotterdam.

– Lees ook de berichten: Afrekening volgt en Ogen open!

Op weg naar de kerk van morgen
Het Citypastoraat Rotterdam geeft handen en voeten aan een open vorm van pastoraat gericht op de zoekende en lijdende mens in de directe omgeving van de Paradijskerk en de stad.
Op 1 september 2007 heeft de Aartsbisschop Joris Vercammen diaken Hans de Rie aangesteld  als citypastor om deze nieuwe uitdaging in de stad Rotterdam vanuit de Paradijskerk aan te gaan.

Gastvrijheid, presentie en dienstbaarheid zijn de pijlers van het open pastoraat.
In het citypastoraat is de kerk een plek waar mensen op verhaal kunnen komen, een luisterend oor kunnen vinden, steun en hulp kunnen krijgen bij het zoeken naar de zin van hun leven, het zoeken naar God.
Het citypastoraat wil de mensen uit de buurt en uit de stad bereiken die vervreemd zijn geraakt van de bevrijdende boodschap van het evangelie en mensen bijstaan om die boodschap in hun taal en in hun alledaagse leven te verstaan. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het project (in pdf formaat).

Parochie Hilversum doet weer van harte mee. Kijk linksonder op deze pagina om te zien hoever we zijn…