Ogen open!

“Jezus weet dat de tijd van Zijn sterven heel dichtbij komt. Hij vraagt aan Zijn discipelen: “Willen jullie met Mij bidden?” Ze zijn dan samen op de Olijfberg. Maar de discipelen zijn zo moe, dat ze onder het bidden in slaap vallen… “

De dagen worden langer, we slaan meer en meer bladzijden van het veertigdagentijdboekje om, de Goede Week nadert.. En in deze tijd van bezinning en gesprek willen ook de jongeren van de parochie zich hier weer mee  bezig houden.

Waar we vorig jaar nog 24 uur gevast hebben (‘Mondje Dicht’!), doen we dit jaar wat anders. Op zaterdag 21 maart, ‘s avonds, ‘s nachts,….’s ochtends!, gaan wij met elkaar het gesprek aan over de betekenis van het vasten en Pasen, en in bijzonder het blijven waken! Want deze nacht wordt er niet geslapen!

Waar moeten we nu eigenlijk wakker voor blijven in het leven? En waarom?

Het is vaak een stuk makkelijker de ogen te sluiten, in te doezelen en je er verder niet mee te bemoeien.
In de nacht van zaterdag op zondag willen we ons er juist wél mee bemoeien, erover praten, het met elkaar hebben over onze principes, waarom die zo belangrijk zijn en waarom daarvoor gewaakt moet worden.

Een prestatie, een nachtje doorhalen? Misschien niet. Al zal het misschien toch enige moeite kosten. Al wil de geest wel…
Sponsoring zullen we deze keer niet vragen; wat we op een doorsnee zaterdagavond aan het stappen uit zouden uitgeven, gaat de vastenpot in! Maar mocht u toch een blijk van waardering willen geven; vastenoffers zijn zeer zeer welkom en mogen gestort worden op gironummer van de kerk (163869) onder vermelding van ‘vastenoffer’.

In ieder geval tot zondag!