Voorbeden van zondag 25 juli

Heer, Vader, wij bidden u voor een wereld waarin mensen genoeg hebben. Genoeg, zodat wat er is gedeeld wordt. Genoeg, zodat de behoefte aan meer, meer, meer verdwijnt en geen slachtoffers meer maakt. Genoeg, zodat het niet nodig is om macht te misbruiken.
Een wereld waarin genoeg liefde en mededogen is om iedereen te laten bloeien zoals u hem of haar bedoeld heeft.
In de stilte Heer, hoor onze gebeden.
Heer van liefde en mededogen, wij bidden u…

Heer, open onze ogen voor uw aanwezigheid in en om ons. Help ons te zien en te denken buiten het gangbare. Oog te hebben voor wonderen, voor liefde, voor uw ondoorgrondelijke rijkdom.
Wij bidden u: neem de angst van ons weg. De angst die ons belemmert om voluit te leven vanuit uw liefde; de angst die ons verhinderd om onszelf in het Licht te stellen.
Laat ons leven vanuit de zekerheid dat wij door u opgenomen en gedragen worden.
In de stilte Heer, hoor onze gebeden.
Heer van liefde en mededogen, wij bidden u…

Wij bidden u voor rust en herstel in vakantietijd. Neem het jachtige van ons weg. Help ons in deze tijd van buiten zijn, de weg naar binnen te vinden.
Verwarm ons met uw prachtige natuur en laat de schoonheid diep in ons doordringen.
Wees met allen die op reis zijn of gaan – ga met hen en breng hen veilig weer thuis.
In de stilte Heer, hoor onze gebeden.
Heer van liefde en mededogen, wij bidden u…

Wij bidden u voor allen die wij liefhebben, voor allen over wie wij ons zorgen maken, voor onszelf.
In de stilte Heer, hoor onze gebeden.
Heer van liefde en mededogen, wij bidden u kyrië eleison.