Donderdagsrust

 

Ook in de zomermaanden is de kerk open op de donderdagavond. Vanaf 19.00 uur staan de deuren open, branden de kaarsen en is ieder welkom voor een stil moment.

Even een plek in de kerkbanken zoeken en het hoofd leeg maken, tijd nemen om te bidden, een kaars op te steken.

Om 20.00 uur klinkt een bel in de stilte en begint het meditatief moment. Er klinkt muziek, enkele gedachten worden meegegeven, een gebed wordt uitgesproken.

Zomaar een doordeweeks moment om op te laden, om stil te zijn, om God te zoeken.
Zomaar een doordeweeks heilig moment.