Feestelijk wit

 

In deze liturgische ‘groene’ periode van de zondagen na Pinksteren zien we in de viering op zondag 16 augustus aanstaande de kleur wit. Het is dan de zondag van het ontslapen van de Heilige Maagd Maria.

Uit het evangelie volgens Lucas lezen we de bekende woorden van de lofzang van Maria:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’

Over Maria en haar betekenis wordt verschillend gedacht. Emeritus-priester J.N. van Ditmarsch schrijft er in zijn boek ‘Vieren en gedenken’ onder anderen dit over:

‘Voor ons is het voldoende om de liefde voor Maria in het hart te bewaren en te trachten haar voorbeeld na te volgen. Om evenals Maria de weg die God ons wijst te gaan in gehoorzaamheid en verwachting en het geheim van zijn Aanwezigheid in ons leven te dragen zoals zij het gedragen heeft.’