Collecte concert Malvern College Choir

In een brief aan ‘Father Wijker’ bedankte Patrick Villa, de office-manager van het Hospice in Kenya, alle gulle gevers voor de opbrengst van de collecte tijdens het concert van het Malvern College Chamber Choir.
THANK YOU! schreef hij met grote letters. 

De bezoekers aan het concert van het collegekoor in juli brachten namelijk samen 640 euro bijeen!
Het geld wordt gebruikt voor het werk in de negen centra in Kenya.
Meer hierover kunt u lezen op www.hospicecarekenya.com