Startzondag: en nu verder!

Met een viering en koffiedrinken na afloop is de parochie afgelopen zondag feestelijk en energiek van start gegaan na het ‘zomerreces’. De kerk stond vol met kleurige bloemstukken. De bloemengroep had zaterdag tijdens een cursus bloemenschikken een tiental schikkingen gemaakt. 

Na het gebed van de dag werden zeven kinderen naar voren geroepen. Zij gaan komend seizoen beginnen met hun catechese bij Lering en Vermaak. Het is belangrijk om te leren en ook wàt je dan leert en hóe je iets leert. Ook in de kerk. Zo’n belangrijk moment als beginnen met leren over kerk en geloof wordt in onze parochie gemarkeerd door de plechtige kinderzegen.

In het gebed dat die kinderzegen inleidt, bidden we: ‘Steek hen aan door de verhalen die ze zullen horen en lezen en maak hen open voor de boodschap van Jezus, uw Zoon, die de weg naar U en naar de naasten heeft gewezen.’ Een voor een kregen Luuk, Daan, Victor, Puck, Yonne, Amara en Mieke de handen opgelegd: “Dat Gods liefde in je mag wonen en dat je mag groeien in de kennis van het heil. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”

Na de kinderzegen werden twee gastleden van harte welkom geheten in de parochie. Tijdens de preek haalde de pastoor woorden van Jesaja aan. Poëzie hoorde hij in de tekst. En nog meer, muziek! Organist Bart Klijnsmit liet op piano horen hoe de Jesaja-tekst in een lied kan klinken. Daarna zongen alle aanwezigen het lied naar Jesaja ‘de steppe zal bloeien’.

Bij het koffiedrinken in De Akker werd iedereen opgeroepen om zich vooral in te schrijven voor de activiteiten die staan te gebeuren: de gespreksgroepen, de basiscursus geloven, mediteren op maandagavond, de open kerk op de zaterdagmiddagen en niet te vergeten de culturele avond in november. Daar krijgen talenten van parochianen een podium. Van Franse chansons tot het declameren van gedichten, een geestelijke of wereldse insteek, we mogen publiek en deelnemer zijn van een feestelijke avond!

Voor we met het heffen van het glas konden klinken op een goed seizoen, bekeken de aanwezigen in sneak-preview de net tot stand gekomen dvd van de Oud-Katholieke Kerk. Daarin hoorden en zagen we wat ons tot die kerk maakt, wat ons samenbindt als parochianen. Daar mocht op gedronken worden!