Bidprentjes, vroeger en nu

Vrouwenvereniging Priscilla nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de lezing over bidprentjes. Op woensdag 4 november zal mevrouw Ineke Bergers-Blom vertellen over haar verzameling gedachteniskaartjes. 

Bidprentjes zijn kaartjes die doorgaans bij een begrafenis in rooms-katholieke en oud-katholieke kring worden uitgereikt ter nagedachtenis aan de overledene. Op het bidprentje staat meestal een korte levensschets, een foto, een gedicht of stukje proza. De prentjes worden door veel mensen verzameld en zijn een waardevolle bron van gegevens voor mensen die stamboomonderzoek doen.

Deze door Priscilla georganiseerde avond is vrij toegankelijk.
Plaats: De Akker
Aanvang: 20.00 uur