Leeuwen, verhitte man, prangende vragen

Op de jongerensite van onze kerk staat in het kader van de Bijbeltiendaagse elke dag een bijbelverhaal centraal. Ook leuk om te lezen voor niet zo jongeren!

Lees over het intrigerende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil (afgelopen maandag) of kijk hoeveel goede antwoorden gegeven kunnen worden op de vragen bij het verhaal van de vlucht voor Herodes en Archelaüs (woensdag 28 oktober). 

Want: wie moest er eigenlijk vluchten en waarheen?