Basiscursus Geloven afgerond

Praten over God en over ontmoetingen met Hem is niet gemakkelijk. Je moet dan over jezelf praten, over hoe je tegen God aan kijkt en op welke manier God in je persoonlijke, alledaagse leven een rol speelt. Intieme gedachten die je niet zo maar vanzelfsprekend deelt met anderen. Toch gebeurde dat. Acht donderdagavonden lang, in de pastorie tijdens de ´Basiscursus geloven´ onder leiding van pastoor Leen Wijker. Een enigszins misleidende titel want de cursus had net zo goed opfriscursus of verdiepingscursus kunnen heten.

Aan de hand van het boek ‘Ontmoetingen met God’ van Peter Hendriks en een bijbehorende film kwamen verschillende thema’s aan de orde, variërend van ‘God ervaren’ tot ‘een manier van leven’ en van ‘Jezus ontmoeten’ tot ‘inspiratie vinden’.
Door naar elkaar te luisteren en te discussiëren aan de hand van prikkelende vragen kregen we niet alleen inzicht in de geloofswereld van de ander, maar konden we ook onze eigen inzichten toetsen, soms aanscherpen en scherper stellen én verder ontwikkelen.

In een open sfeer spraken we met elkaar. In die sfeer kon en mocht iedereen zeggen wat hij of zij op het hart had, en werden alle belangrijke thema’s, wat geloven nu eenmaal inhoud geeft, besproken. In het begin van de cursus wat onwennig en aftastend tegen over elkaar, maar allengs met meer openheid en vertrouwen dat wát gezegd werd in goede bodem zou vallen. Op die manier konden we God ook ontmoeten tijdens deze acht bijeenkomsten.

Het waren serieuze avonden, maar zeker niet zwaar. Want de humor was nooit ver te vinden in alles wat we aan elkaar vertelden. En zeker naderhand als we de avond besloten met een goed glas wijn.
Op donderdag 26 november hebben we de cursus afgerond. Tijdens die avond genoten we van een maaltijd en konden we terugkijken op acht mooie avonden.