Eerste zondag van de Advent

Advent is een tijd van uitzien naar nieuwe hoop en verwachting. Van het licht dat in de diepste duisternis schijnt als een kwetsbaar mensenkind. We kijken vanuit de tak met de teergroene katjes naar binnen, naar het licht dat daar in de duisternis verschijnt.

Uitzien – in donkere dagen – naar licht, naar leven. Een nieuw begin van hoop en liefde kijken naar:
katjes, een kaars, verwachting van leven en licht. Versluierd aanwezig.

Licht van ons leven
Richt ons kijken
Leer ons zien