11plus-catechese

Drie bijzondere verhalen uit het Oude Testament vormen de hoofdmoot van de 11plus-catechese van zondag 14 februari. Het zal gaan over broers, de geboorte van een kind en onverwacht bezoek.
En dan nog is er tijd over voor een speciale test.
Mocht u een van de 11plussers tegenkomen na zondag, dan moet u er maar eens naar vragen…