Hoger dan de engelen.


Ook dit jaar geven de bisschoppen een boekje uit voor de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning ter voorbereiding op het feest van Pasen.

In het boekje volgen we de brief aan de Hebreeën, een van de geschriften uit het Nieuwe Testament. In dit werk wordt een centrale gedachte uit het christelijk geloof uitgewerkt: Jezus Christus heeft met zijn leven een offer aan God gebracht. Als hogepriester heeft hij een nieuw verbond tussen God en mensen gesloten. Wie aan dit geloof vasthoudt, laat het verleden achter zich. Hij richt zich volkomen op de toekomst en overwint de beperktheid van het heden.

Per dag wordt een schriftgedeelte gegeven met daarbij een korte meditatie en een gebed. Op de website van de landelijke kerk kunt u bij de Getijden de teksten beluisteren.

Het boekje is in de parochie te verkrijgen of te bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau.