Seniorendienst

Bent u 65 jaar of ouder, dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de seniorendienst met de aansluitende lunch op woensdag 26 mei a.s. om 10.30 uur in onze kerk.
Deze dienst zal worden geleid door onze vroegere mede-parochiaan (en nu inmiddels emeritus-aartsbisschop) Teus Glazemaker.

De seniorendienst is een initiatief van vrouwenvereniging Priscilla en werd vorig jaar voor het eerst gehouden.
 De bedoeling is om speciaal voor en met onze senioren (en dan ook nog eens voor die groep senioren die door allerlei ongemakken niet vaak meer in de zondagse vieringen aanwezig is) een niet al te lange viering te organiseren met een aantal bekende en vooral gemakkelijk mee te zingen gezangen. Zoals gezang 743, ‘ U aanbid ik, Heer, Gij wilt verborgen zijn, schuilgaan in de tekenen van brood en wijn…’, een gezang dat oorspronkelijk afkomstig is uit het oudste oud-katholiek gezangboek dat we kennen.

Niet minder belangrijk is het samenzijn bij de lunch na afloop in een prettige en ontspannen sfeer, om weer eens bij te praten.

Uiteraard zijn op deze woensdag ook niet-senioren welkom bij de viering!