Veertig dagen na Pasen

schilderij Ascension van Salvador Dalí
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag. We tellen immers de veertigste dag na Pasen.
 Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus’ herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde en terugkeerde naar zijn Vader in de hemel.

En de leerlingen? ‘Maar zíj, zij trekken uit en prediken overal, terwijl de Heer met hen meewerkt en het woord bekrachtigt
door de tekenen die erop volgen.’ (uit Marcus 16)

(Afbeelding: Salvador Dalí, Ascension (detail) 1958)