Voorlopig weer de NBV

 

De proefperiode met het lezen van de Naardense Bijbelvertaling in de vieringen is ten einde. In de afgelopen weken heeft iedereen met een internetaansluiting de gelegenheid gekregen om de online enquete in te vullen om de ervaringen met het lezen uit deze vertaling te evalueren. Bovendien is er op de gemeentevergadering ruim tijd aan besteed om te horen hoe voorlezers, lectoren en parochianen het lezen van deze vertaling waardeerden

 

De parochie Hilversum nam deel aan een proef van een aantal parochies om te zien of het lezen uit de Naardense Bijbel een verrijking van de vieringen zou betekenen. De uitslag van de evaluaties is over het algemeen niet al te positief uitgevallen. Een veelgehoorde opmerking was dat de vertaling een prima middel is tot een beter begrip van de bijbel in persoonlijk- of groepsgebruik, maar dat hij minder geschikt is voor de lezingen tijdens de vieringen.

 

Ook andere parochies kwamen over het algemeen met een vergelijkbare respons. De groep van geestelijken die zich bezighielden met deze zaak hebben zich nu voorgenomen om te komen tot het samenstellen van een nieuw lectionarium (het ‘groene boekje’), dat lezingen uit verschillende vertalingen zal bevatten, met een minder dominerende plaats voor de Naardense Bijbelvertaling. Wordt dus vervolgd.

 

In afwachting van de uitwerking van deze plannen zal in de parochie Hilversum met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar gelezen worden uit de Nieuwe Bijbelvertaling

 

De uitwerking van internet-enquete voor wat betreft de parochie Hilversum kunt u hier downloaden (PDF fromaat).

 

Namens de lectoren en het kerkbestuur

Dio van Maaren