Leerhuis

tekening van mensen aan studietafelDe eucharistie is het hart van vele vieringen. De woorden, gebeden en de handelingen zijn vol betekenis. Tijdens de vier avonden van het leerhuis zal worden ingegaan op de betekenis van de eucharistie.

De data zijn: 25 januari, 15 maart, 24 mei en 21 juni 2011, en de aanvang is 20.00 uur.
Het leerhuis wordt geleid door Antonie van Aartsen.

Meer informatie en aanmelden bij Antonie van Aartsen (vaartsen@telfort.nl).