Taizé in Rotterdam


Pelgrimage van vertrouwen op aarde: met negen meiden in de leeftijd van 15-22 jaar uit de parochies Hilversum, Amersfoort en Culemborg zijn we donderdag 30 december naar de Europese ontmoetingsdagen van Taizé in Rotterdam gegaan. Om 10.30 uur aangekomen in Ahoy werden we verwelkomd door broeder Sebastiaan, de Nederlandse broeder in Taize.

Na een foto met hem, zagen we al gauw een enorme mensenstroom jongeren op Ahoy afkomen vanuit de metro. Alle jongeren waren ondergebracht bij gastgezinnen in Rotterdam en omgeving en volgden ‘s ochtends een ochtenddienst en programma in de lokale kerk. Onze OK Paradijskerk vervulde hierbij een centrale rol.

 

Om 11.30 uur stonden we met 30.000 andere jongeren in de rij voor de lunch: plastic zakje ophouden en daar werden vervolgens een flesje water, brood, kaas, mandarijnen etc. ingegooid. Zeer efficient en even later zaten we met ons groepje op de grond van een enorme hal te eten tussen al die anderen, verdeeld over verschillende hallen. Allerlei nationaliteiten en talen om ons heen.

Voor het middaggebed vulden zich twee immense hallen in Ahoy. Omdat we tijdig gingen zitten, zaten we op de grond vlak bij de broeders. Prachtige zang, de bekende liederen die we ook in de kerk zingen en nog meer. Gezongen met een eindeloze herhaling en een solo of gebed er dwars door heen telkens in een andere taal. Daarna 10 minuten stilte. Indrukwekkend met zoveel mensen 10 minuten echt stil te zijn, een grote rust komt over je heen. Daarna meer zang en tot slot kort gebed in vijf verschillende talen herhaald.

 

 

Geraakt begonnen we aan het middagprogramma. Dat bestond uit workshops. Drie meiden gingen naar een workshop geleid door burgemeester Aboutaleb en bisschop van Luyn over multicultureel samenleven in de stad Rotterdam. Voor de leeftijd t/m 16 was er een speciaal programma in een ROC aan de overkant. Een gezamenlijke aftrap door een dj en een rapper. Daarna keuze uit workshops toneel, mime, rap, schilderen,etc. We kozen voor streetdance en fotografie. Alles in het thema geloof, hoop en liefde. Voor de begeleiders een workshop over jongerenwerk binnen parochies. Na afloop een ‘dienst’ waarin alles werd gepresenteerd een elkaar.

Terug in Ahoy het avondeten weer met de plastic zakjes. Naast ons een groepje jonge monniken op de grond in bruine pijen met grove touwen eromheen en sandalen met blote voeten. Onder luid applaus werden ze verwelkomd. Verder jonge nonnen, jonge priesters herkenbaar aan hun boord en allerlei verschillende jongeren. Gezang tussendoor, een gitaar en vooral veel lol.

 

 

Om 19.00 de afsluitende avonddienst. Ahoy stroomde steeds verder vol. Mensen zitten/liggen op de grond, de tribunes helemaal vol. We zaten nu op de grond in het midden van de hal echt tussen al die duizenden. Zang, stilte, meditatie, een korte overweging, gebed. Onder de indruk gingen we naar huis.

Volgend jaar is de Europese jongerenontmoeting op dezelfde tijd in Berlijn. Ondertussen gaat de pelgrimage van vertrouwen door met Pasen in Rusland en daarna naar Afrika.
 
Frederike en Margreet van de Water schreven de impressie, Jillis maakte de foto’s.