Kom er ook maar bij

Schijn maar, schaar je in de rij.
Ik ben de Heer van het licht, zegt Hij,
en ik leid je wel, dus kom er ook maar bij;
ik breng jullie allen in het licht, zegt Hij.

Terwijl de kinderen dit lied zongen, werd het licht van de paaskaars verdeeld. De kinderpaasnacht van afgelopen zaterdag was buiten op het kerkplein begonnen, bij de vuurkorf waar flinke vlammen zichtbaar waren.
Pastoor Leen Wijker had de grote, nieuwe paaskaars bewierookt en iedereen had even kunnen ruiken aan die wierookrook. Daarna was iedereen de kerk binnengegaan. Alleen de vlam op de paaskaars brandde, maar niet voor lang!
Met het licht van de paaskaars werden de andere kaarsen aangestoken, iedereen gaf iets van zijn of haar vlammetje door aan een ander en zo gebeurde het dat er heel veel lichtjes brandden.

Er werd een paasverhaal verteld, een geheim doorgefluisterd, nog meer liedjes gezongen, gebeden en na afloop konden de kinderen naar voren komen om gezegend te worden.
Na de viering liepen ze naar De Akker voor een glas limo met een snee paasbrood; het refrein van het laatste lied klonk nog zo hier en daar: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Jillis maakte er een uitgebreide fotoreportage van: