Voorbeden van de eerste zondag van Pasen

Heer, op deze eerste Paasdag worden wij stil,

zijn wij er stil van

dat U ons, de gehele mensheid hebt verlost.

Wij danken U,

dat ook wij nu deel uitmaken 

en opgenomen zijn in Uw rijk.

Leer ons in ons dagelijks leven Uw liefde te beantwoorden

en gericht te zijn 
op wat in U verborgen aanwezig is geworden.

Laat ons bidden.Voor de wereld bidden wij U.

Zoveel in de wereld is nog onderworpen aan de willekeur der natuur

en aan de willekeur van mensen en volkeren.

Geef de wereldleiders zicht op het geheel,

op wat goed en duurzaam is voor alle mensen.

Geef hen de moed het kwaad in de wereld te weren

en vrede van binnenuit te bewerken.

Laat ons bidden.


Voor Israël uw volk en de kerk overal ter wereld.
In het bijzonder bidden wij voor hen die vervolgd worden om Uw Naam.
Hoor hun gebed
en doe hen ervaren
dat U de levende bent in hun midden,

dat u zorgt voor uitkomst.

Laat ons bidden.Voor onze parochie:

voor hen die ziek zijn in ons midden,

voor hen bij wie de medische behandeling niet aanslaat,

voor hen die aan huis gebonden zijn,

voor hen die hun geliefde moeten missen.
Kom in hun midden,

betoon hen Uw liefde en kracht.

Wees ons allen nabij in onze kleine en grote beperkingen.

Laat ons bidden.