Drukke gemeentevergadering

mensen in de rij
 
Tijdens de goedbezochte (er moesten steeds maar tafels worden bijgeschoven en toen was er nog een rijtje mensen dat de ‘tweede rang’ vormde) gemeentevergadering van 11 mei kwamen veel onderwerpen aan bod. De pastoor deed zijn jaarverslag, de penningmeester gaf een blik op het financiële reilen en zeilen van de parochie en Jillis van Maaren gaf een uitgebreid en sprankelend verslag van de laatste synodevergadering. Al met al zoveel op de agenda dat het hoofdonderwerp van de avond, het beleid van de parochie met betrekking tot onze groeiopdracht, bijna tijd tekort leek te komen.

Bijna, want op de vraag aan de parochianen, waar zij dachten dat koers naar gezet moest worden, kwam een levendige discussie op gang, doorspekt met ideeën en mogelijke initiatieven, waaruit bleek dat de gedrevenheid om onze parochie, zowel naar binnen als naar buiten meer inhoud en gezicht te geven, nog steeds groot is.

Een kleine 20 aanwezigen gaf te kennen dat ze graag verder mee zouden willen praten om het beleid voor de komende jaren op deze twee gebieden vorm te geven. Dat spreekt van een grote betrokkenheid en daar zijn we als kerkbestuur zeer blij mee. Op korte termijn komt deze groep bij elkaar om hun ideeën verder uit te werken. Samen met de initiatieven van het kerkbestuur moeten deze voorstellen dan worden uitgewerkt tot een haalbaar en inspirerend beleidsplan dat op de startzondag verder zal worden gepresenteerd. We zien ernaar uit!

Namens het kerkbestuur
,
Dio van Maaren