Uitnodiging Gemeentevergadering

Beste parochianen, gastleden en vrienden van de OK St. Vitusparochie,

Hierbij nog even een herinnering en herhaalde uitnodiging voor de gemeentevergadering van as woensdag.

Een gemeentevergadering is niet zomaar een gezellig samenzijn, maar dé plek, waarop iedereen die betrokken is bij de parochie, mee kan en mag proaten over de weg, die we als geloofsgemeenschap gaan. Over financieën, over de landelijke kerk, over de ‘dagelijkse’ gang van zaken, maar ook over de visie en het beleid, zoals dat door het kerkbestuur wordt voorgesteld.

Ook gastleden en vrienden van de parochie zijn hartelijk uitgenodigd! U mag over alles meepraten en uw licht laten schijnen. (Het enige onderscheid is dat u niet aan een eventuele stemming mee kunt doen, maar laat dat u niet weerhouden)

U begrijpt het: u bent niet alleen welkom, u bent nodig!

Mocht u de stukken voor de vergadering hebben gemist (ze lagen in het kerkportaal), dan hierbij de link om ze te kunnen downloaden.

Agenda en notulen vergadering 17 november 2010

Synodeverslag (update 10/5)

En dan nog een belangrijke mededeling: de barbeque van de parochie is op zondag 26 juni. Dat is tevens de dag van het …  jarig bestaan van Vita Nuova (en dat zullen we weten!). Schrijf het vast in uw agenda.