Feest van de Geest

God blies ons van zijn adem in. Zo staat het aan het begin van de Bijbel in het Genesisverhaal en met Pinksteren horen we opnieuw over zo’n levenswind.

‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten.’

Zij, dat zijn de volgelingen van Jezus die bij elkaar waren gekomen. En die heilige windvlaag zette allen in beweging, iedereen ging naar buiten om het Evangelie te vertellen.
Op Pinksteren vieren we dit feest van de Geest in de kerk met een eucharistieviering die om 10.00 uur begint.