Opborrelende ideeën

Een flink aantal parochianen heeft gehoor gegeven aan de oproep van het kerkbestuur om mee te denken over het beleid van de parochie. De vraag waarop men reageerde was:
 Hoe maken we onze ambitie waar om een parochie te zijn, die groeit (of liever: die blijft groeien), zowel in de kwaliteit van ons samen kerk-zijn (verdieping, toerusting, het geloofsgesprek, onderling contact, pastoraat etc.) als in de kwantiteit (hoe krijgen we meer mensen ‘van buiten’ betrokken bij onze kerk)?

Tijdens de voorjaarsgemeentevergadering was er te weinig tijd om daar zinvol op in te gaan en daarmee kon ook verbeterpunt één worden ingediend: kiezen voor een andere aanpak van vergaderen, zodat we het samen meer over de inhoud kunnen hebben!Parochianen leverden een groot aantal verschillende ideeën in, van kleine wijzigingen in wat er nu al gedaan wordt tot totaal nieuwe voorstellen. Al die ideeën werden kort doorgesproken op maandagavond 6 juni door zo’n 15 parochianen. Voors en tegens werden gewogen en een ieder kon aangeven welke plannen zijn/haar voorkeur hebben. Het was een energieke avond rondom opborrelende ideeën en het kerkbestuur is nu aan zet om de volgende stappen te zetten.
Wordt vervolgd dus!