De voorbeden van zondag 17 juli

Wij bidden u voor de droogte in deze wereld.
De letterlijke droogte in Afrika,
waardoor zoveel mensen en kinderen moeten vluchten en overlijden.
Help ons Heer, wegen te vinden om de mensen daar bij te staan.
Om te zorgen dat er ondanks alles voor hen weer tekenen van hoop zijn.
En voor die andere droogte tussen volken, in mensen.
De droogte die harten verhard, waardoor hulp niet op gang komt,
waardoor onrechtvaardigheid in stand blijft.
Heer, bevochtig wat droog en verhard is, breng daar met uw liefde nieuw leven,
zodat uw rechtvaardigheid weer kan stromen.
Rechtvaardige God, wij bidden u.

Wij bidden u voor een rechtvaardige en menslievende kerk,
gebouwd op wat u ons geleerd hebt.
Laat, Heer, de macht van de kerk gebaseerd zijn op een zachtmoedig oordeel
en een openstaan voor de noden van de mensen die u zoeken.
Geef ons het geduld om telkens weer te zaaien
en hetgeen gezaaid is te verzorgen.
Geef ons het inzicht om op het juiste moment te oogsten
en te beslissen wat kostbaar is en wat niet.
Help ons openbaar te maken
dat uw kerk blijft hopen op wat nog niet zichtbaar is
en in afwachting daarvan blijft volharden.
Rechtvaardige God, wij bidden u.

Wij bidden u voor de mensen die op vakantie zijn of gaan.
Wij bidden voor een tijd van ontspanning, voor verrijkende indrukken,
voor openheid om uw grootsheid te zien in alles waar wij mee in aanraking komen.
Geef dat deze adempauze het stof wegspoelt dat onze blik wellicht vertroebelde
en dat onze geest zich weer helemaal opent voor uw liefde.
Rechtvaardige God, wij bidden u.

 

God van barmhartigheid,
wij bidden u voor de leden van onze parochie die hier vandaag niet kunnen zijn.
U weet waar zij mee worstelen, wat hen benauwd en pijn doet.
Wij vragen u om inzicht en om verlichting van pijn en verdriet.
In stilte bidden wij u voor onszelf en voor allen die wij voor uw willen gedenken.
Rechtvaardige God, wij bidden u.