Mio’s, misdienaars-in-opleiding

Heeft u het bovenstaande plaatje al herkend? Even goed kijken: daar linksboven Willibrordus en rechts dus Bonifatius, dan is die rode figuur daaronder… pastoor Leen??

Inderdaad, ingezoomd zien we een bekende opstelling: de pastoor rechts en de misdienaars vlak in de buurt.

En denk nu niet dat dit om een schaamteloze grap gaat. 

Wat u hier ziet is een serieus onderdeel van het opleidings- en trainingsplan van oppermisdienaar Jillis voor nieuwe misdienaars (waarvan op de huidige markt nog geen pionnetjes bestaan- helaas!). In de komende tijd worden zo’n 6 jongens en meiden wegwijs gemaakt in wat een misdienaar te wachten staat.

En dat is niet niks. Want het luistert nauw, zo’n misdientaak:  wanneer moet je staan of knielen, wanneer mag je zitten. 
Bijvoorbeeld ook: wanneer wordt het boek met het gebed van de dag opgehaald? De aspirant-misdienaars weten het.

Ook wordt in de ‘opleiding’ aandacht besteed aan al die bijzondere namen: de kannetjes voor de wijn en het water heten ampullen. Het kastje achter het altaar noemen we tabernakel en in plaats van bekers zeggen we kelken.

Het lijkt vanuit de kerkbanken misschien simpel assistentie werk, maar voor een mooi lopende viering is de bijdrage van een goed opgeleide misdienaar toch wel heel prettig en belangrijk. Het is niet voor niets dat we erg blij zijn met de huidige ploeg van misdienaars die trouw op tijd de sacristie binnenstappen en hun toog gaan opzoeken om mee te helpen aan de viering. En we heten dus ook de aankomende misdienaars van harte welkom!

De misdienaars-in-opleiding konden op het bord goed zien hoe de pastoor met de misdienaars tijdens het intochtslied naar voren lopen, stoppen aan de voet van het altaar en hoe daarna ieder zijn/haar plaats vindt.
Nadat alle stappen op het bord waren uitgelegd volgde natuurlijk een trainingsdeel waarbij de aspirant-misdienaars echt zelf moesten gaan lopen. In keurig tempo naar voren en netjes buigen. Misschien ziet u ze binnenkort wel eens meelopen tijdens een viering; jongens en meiden die al lerende en doende dienstbaar zijn aan de viering en een belangrijke bijdrage leveren aan de kerk.