Klaar voor de start

Een volle kerkdienst was het zondag 4 september. Vol omdat er veel mensen waren en vol omdat er veel gebeurde en dat vanaf het begin van de viering tot en met de enorme Vitus-taart bij de koffie.

(klik hier voor foto’s)

‘U kennen…’, zo begon het eerste lied dat gezongen werd. God kennen. Wie is God? Daar valt veel over te zeggen, veel over na te denken, veel over te vragen. Zelfs in de kerk ben je daar na een lange viering nog niet zomaar uit. Daarover moet je bijvoorbeeld ook leren, van elkaar en van de bijbel.

Mavis, Amber, Aaron, Liam, Joost en Hidde gaan er de komende jaren mee bezig zijn bij Lering en  Vermaak. Aan het begin van hun catechesetijd ontvingen de zes kinderen de plechtige kinderzegen. ‘Ik zal er zijn voor jou’ zongen we met elkaar. En tot die God die bij mensen betokken is, hebben we voor de kinderen gebeden: Steek hen aan door de verhalen die ze zullen horen en lezen en maak hen open voor de boodschap van Jezus, uw Zoon, die de weg naar U en de naasten heeft gewezen. In oktober zullen de zes samen met de andere kinderen van Lering en Vermaak een zaterdagmiddag bezig zijn rond het thema Bijbel.

Daan en Jesse hebben de basisschooltijd afgesloten en staan klaar voor het voortgezet onderwijs. Dat is best een grote stap; hoorde je eerst bij de ‘oudsten’ van de school als groepachtleerling, in het nieuwe schooljaar ben je opeens een brugklasser/brugpieper/brugsmurf. Er verandert veel om je heen en ook nog eens in jezelf. Een nieuwe en spannende tijd in je leven! Pastoor Leen gaf Daan en Jesse een rugzak mee met daarin spullen die symbool staan voor al het goede wat we hen toewensen. Ook legde hij hen de handen op en sprak de zegen uit. ‘Wees gezegend, God zal met jou zijn waar je ook gaat.’

In de eerste lezing hoorden we hoe Mozes God tegenkwam en hoe hij Hem vroeg naar zijn naam.
‘Maar namens wie moest ik spreken? Als ik zou zeggen ‘namens de god van je voorouders’ was ik nog geen steek verder. Maar die stem zei iets vreemds: ‘Ik ben die ik ben.’
‘Wát zegt U???’ vroeg ik. ‘Wat is dat voor geheimtaal?’
Maar de stem zei: ‘Het doet er niet zoveel toe wat voor naam Ik heb. Als je maar weet dat Ik er ben.’
Ik ben, dat is een vreemde naam voor God. Ik ben… Je kunt het zelf aanvullen: ik ben er voor jou. Ik ben bij je, ik ben het die het voor je opneemt. Het is een God die je hoort, die aan je denkt. Hij ziet je, hij kent je. Ik ben: die naam is het helemaal.’ (uit de Groeibijbel)

Na dat verhaal te hebben gehoord, gingen de kinderen aan de slag in het portaal om een button te maken met daarop hun naam en ook werd erop vermeld wat zij het liefste doen en het lekkerste vinden. Een beetje dus zoals zij zijn.
De volwassenen kregen een andere opdracht. Zij werden aan het denken gezet over de vraag: wie ben ik als oud-katholiek. Wie zijn wij, oud-katholieken?

verkoop boek aartsbisschop                                 Pastoor Leen Wijker brengt het boek van de aartsbisschop onder de aandacht.

Onder deskundige leiding van Marijn Plomp, die de vragen stelde, en Alice Parmentier, die de antwoorgevers aan het woord liet komen, kon gereageerd worden op stellingen als:
Een oud-katholiek
–  gaat elke week naar de kerk
–  maakt zijn geloof zowel binnen als buiten de kerk zichtbaar   
–  wil zo vaak mogelijk de communie ontvangen
–  heeft niets met leergezag
–  vindt aanpassingen aan de liturgie uit den boze
–  is trots op zijn/haar kerk.
Het wel/niet eens wilde nog wel eens verschillen. Er wachten ons de komende tijd veel boeiende discussies!

De viering vervolgde met de voorbeden en de eucharistie. Voor de slotzang kon worden ingezet, waren nog twee toegevoegde onderdelen te doen: de misdienaars-in-opleiding werden voorgesteld en een afscheidnemend lid van de werkgroep Lering en Vermaak werd bedankt voor haar inzet.

In De Akker nam de voorzitter van het kerkbestuur het woord en presenteerde hij het ‘schriftje’, een kleurrijke brochure waarin de activiteiten en plannen van de parochie worden beschreven. Een keur aan bijeenkomsten en bezigheden, – vormend, stichtend en ontspannend – om aan deel te nemen, aan mee te werken, en om anderen voor uit te nodigen.

Klik hier om de brochure digitaal in te zien

Het seizoen 2011 -2012 is los!

De oppermisdienaar probeerde parochianen enthousiast te maken voor het misdienen.
Koorlid Marieke volbracht de ampullenloop succesvol!

(Een volledig fotoverslag vindt u hier)