Wie ben ik?

Wie ben ik? Een existentiële vraag. En thema van de viering op startzondag 4 september. In deze viering voor Jong en Oud gaat iedereen met die vraag aan de slag. Terwijl de kinderen op een bepaald moment in het portaal van de kerk een activiteit gaan doen, zullen de achterblijvers in de kerk met een spelvorm dieper ingaan op de vraag ‘Wie zijn wij als oud-katholieken’.

In de viering ook aandacht voor de nieuwe misdienaars en de plechtige kinderzegen voor de zes kinderen die starten met de catechese Lering en Vermaak. Twee jongeren die beginnen aan hun jaren in het voortgezet onderwijs, worden gezegend en krijgen ‘een rugzakje’ mee van de parochie.
U bent van harte welkom in de viering die begint om 10.00 uur.