Najaarsgemeentevergadering

Op de leestafel in het portaal van de kerk zullen vanaf zondag 30 oktober de agenda en stukken te vinden zijn voor de najaarsgemeentevergadering. U kunt ze meenemen ter voorbereiding op de vergadering die dit jaar plaatsvindt op dinsdag 8 november. Belangrijk thema van de najaarsvergadering is de synode die later, op 19 november, wordt gehouden. Om onze synodalen, Jillis van Maaren en Theo van Asselt, goed beslagen ten ijs te laten komen willen we dit jaar tijdens de gemeentevergadering met elkaar van gedachten wisselen over één van de thema’s van de synode: de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk en hoe we daar vorm en inhoud aan kunnen geven? Bernd Wallet, pastoor van de Utrechtse parochie is bereid gevonden hierover een inleiding te houden en het gesprek te leiden.

 

Natuurlijk krijgt u tijdens de vergadering ook de laatste stand van zaken te horen over parochiezaken en krijgt u zelf de gelegenheid uw mening te laten horen over datgene wat u belangrijk vindt. Kortom, de gemeentevergadering belooft een interessante avond te worden.

Het kerkbestuur stelt het zeer op prijs zo veel als mogelijk leden, gastleden en vrienden van de parochie te mogen ontmoeten op dinsdag 8 november.

Synode

Mocht u, behalve tijdens de najaarsgemeentevergadering, verder willen discussiëren over het thema maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk dan bent u op 19 november van harte welkom op de publieke tribune van de synode. De tribune wordt betrokken bij de discussie die door een aantal sprekers zal worden ingeleid. Voor het reizen hoeft u het niet te laten, want, zoals altijd, vindt de synode plaats in De Akker vanaf 09.30 uur.