November Vitus

Voor het de eerste zondag van de nieuwe maand is, wordt de November-Vitus bezorgd bij onze lezers. In dit nummer onder andere aandacht voor komende gemeentevergadering en de Synode op 19 november. Verder nog een impressie van een koorlid, afscheidswoorden van Elly Bruining en natuurlijk de agenda, bijzondere vieringen en de wel en wee-berichten.

Met één klik weet u er weer alles van.