Dienst van handoplegging, zalving en gebed


Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden. Anderen willen gezegend worden, zodat ze kracht krijgen voor zichzelf of om anderen te helpen. Aan dit verlangen wordt op zondag 13 november invulling gegeven tijdens de viering van handoplegging, zalving en gebed.

In de viering spreekt vooral het vertrouwen tot Jezus, die met zijn opstanding ziekte en dood overwonnen heeft. Na de preek is er gelegenheid voor wie dat wil om naar voren te komen voor handoplegging, ziekenzalving en zegening. Tijdens de viering worden Taizé-liederen gezongen. De aanwezigen in de viering wordt gevraagd om de mensen die naar voren komen in het gebed te ondersteunen. De viering begint om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.