Gemeentevergadering dinsdag 8 november

Beste parochianen, gastleden en vrienden van de parochie,

Hierbij willen wij u – in digitale vorm – nog eens hartelijk uitnodigen voor de komende najaarsgemeentevergadering, dinsdagavond 8 november, 20.00 uur in ‘De Akker’.

Synode: Kerk en Sameleving
Op de agenda staat de komende synodevergadering centraal. Onze synodalen Jillis van Maaren en Theo van Asselt zullen een korte presentatie verzorgen van de zaken die op de synode aan de orde komen en met elkaar willen we in gesprek komen als voorbereiding op het belangrijkste thema van de Synode: het gesprek over hoe we als Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de samenleving staan. Hoe betrokken is onze kerk op onze maatschappij? Hebben we daar als kerk wel een mening over? Moeten we daar eigenlijk wel een mening over hebben? Of bemoeit de kerk zich al veel teveel met zaken die haar niet aangaan? En wat betekenen de antwoorden – als we die hebben – voor ons eigen functioneren als parochie?

Bernd Wallet
We hebben Bernd Wallet, pastoor van de parochie Utrecht, gevraagd om dit gesprek te leiden. Bernd was nauw betrokken bij het samenstellen van het boekje over bisschop Alberto Ramento van de Onafhankelijke Fillipijnse Kerk (IFI). Bisschop Ramento was, meer dan wij misschien kunnen beseffen, betrokken in deze discussie: hij is er – nu vijf jaar geleden – zelfs om vermoord. Wat zxegt dat ons? Jillis en Theo zullen zich op de Synode volop in deze discussie mengen, maar het zou mooi zijn als ze ook enige ideeën meekrijgen, hoe wij daar als parochie in Hilversum in staan.   

Verder op de agenda:
Er is veel aan de hand in onze parochie en dus is er veel mee te delen rond allerlei zaken die ons kerk- en gemeentezijn betreffen. Maar dat is niet alleen een rondje ‘Mededelingen vanuit het kerkbestuur’, maar ook ‘Mededelingen vanuit de parochie’. Heeft u iets aan het kerkbestuur of aan de andere parochianen te melden of te vragen, wees welkom! Samen met onze nieuwe kerkbestuursleden Marieus en Yvonne (ze zijn goed..!) zijn we er helemaal klaar voor.

Kortom, genoeg om met elkaar te bespreken en zinvol genoeg om erbij te zijn!
Alle stukken ter voorbereiding liggen in het grote portaal of kunt u via de link hieronder als één document downloaden. We hopen u te zien.

Met hartelijke groet,
namens het kerkbestuur
Dio van Maaren